sikhi for dummies
Back

797b.) God pulls his light

Page 797- Bilaval Mahalla 3- ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥ How can I serve You? How can I be proud of this? ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਤਿ ਖਿੰਚਹਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ ॥੨॥ When You withdraw Your Light, O Lord and Master, then who can speak and teach? ||2||